Lịch công tác tuần 37- Năm học 2016-2017

       TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37, NĂM HỌC 2016 - 2017
        KHOA GIÁO DỤC MẦM NON                                                                                                                 (Từ  17/4/2017  đến 23/4/2017)           
 
 
 
 
THỨ, NGÀY SÁNG                              CHIỀU TỐI
THỨ HAI
17-4
 • 8h30: Giao ban BGH (PH3).
 • 8h30: Sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016-2017 tại Phòng Tài vụ. B. Dung thông báo tới SV
 • 10h00: Họp xét hết tập sự cho viên chức tuyển dụng tháng 3, 4 năm 2016 (PH3; TP: BGH, CTCĐ, BT ĐTN, Trưởng các phòng: ĐT, SĐH, TCCB, HCTH, Tài vụ, Thanh tra, QTĐS, KHCN&HTQT).
 • 10h30: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 với Tổ chức National Geographic Learning (PHQT; TP: BGH, ĐANN 2020; Lãnh đạo các đơn vị: P. KHCN&HTQT, K.Ngoại ngữ).
 • 14h00: Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (PHQT; TP: theo Quyết định).
 • 14h00: Họp Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 (Thư viện Hán ngữ; TP: theo Quyết định.)
 • 15h30: Hội thảo sinh viên K.Vật lý (HTL; theo Kế hoạch của K.Vật lý).
* 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Toán nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
* 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.GDMN nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3). (B. Thu Hương, Kiều Anh, Vân Anh, Ngân, Nga; Ô. Thịnh)
THỨ BA
18-4
 • Đoàn công tác ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội làm việc với ĐUK các trường ĐH, CĐ TP. Hồ Chí Minh (18-22/4; TP: theo Giấy mời).
 • 8h00: Dự Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể thao lần thứ 9 năm 2017 tại Bắc Ninh (TP: theo Giấy mời).
 • 8h30: Viện NCKH&ƯD tham quan, học tập tại Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp (theo Kế hoạch của Viện NCKH&ƯD).
 • 8h50: Dự giờ đánh giá hết tập sự của cô Nguyễn Thị Phương Nga (P. E.51; TP: Trưởng, phó Khoa, Tổ trưởng bộ môn các tổ, GV tổ tự nhiên)
 • ;13h30: Hội thảo khoa học sinh viên K.Sinh-KTNN (HTL; theo Kế hoạch của K.Sinh-KTNN).
 • 14h00: Dự Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phan Xuân Dũng tại Hà Nội (TP: theo Giấy mời).
 • 15h30: Họp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị học tập cấp trường năm học 2016 - 2017 (PH1; TP: theo Giấy mời).
* 17h45: Phát thanh.
* 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.GDMN nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL). (B. Thu Hương, Kiều Anh, Vân Anh, Ngân, Nga; Ô. Thịnh)
* 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Hóa học nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
THỨ TƯ
19-4
 • 8h30: Lễ tổng kết khóa 39, Khoa CNTT (PHQT; theo Kế hoạch của K.CNTT).
 • 9h30: Hội thảo khoa học sinh viên K.Ngữ văn năm học 2016 - 2017 (P.207 - Nhà học Thí nghiệm; theo Kế hoạch của K.Ngữ văn).
 • 10h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của ThS. Bùi Ngọc Mười (PH3; TP: theo Quyết định).
 • 14h00: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
 • 15h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội đại biểu Liên chi đoàn K.Ngữ văn (HTL; TP: BCH LCĐ, các tiểu ban ĐH, đội văn nghệ K.Ngữ văn).
* 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Hóa học nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
THỨ NĂM
20-4
 
 • 8h30: Chấm thi tuyển sinh các ngành: GDTH, SP Ngữ văn, SP Sinh học, SP Tiếng Anh, SP Tin học Trường CĐSP Hà Giang; ngành GDMN Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa và tốt nghiệp ngành GDMN Trường CĐSP Hà Nam (PH1).
 • 10h00: Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên (PH3; TP: theo Quyết định).
 
 • 14h30: Họp tổng kết TTSP K39 đợt 2 năm học 2016-2017 và tổng kết, rút kinh nghiệm về việc giảng viên tham gia SHCM tại trường phổ thông và mầm non (HTL; TP: BGH, BTĐTN; Trưởng các phòng: ĐT, CTCT-HSSV, Tài vụ; Trưởng khoa; Trưởng bộ môn PPGD các khoa; Trưởng bộ môn TLGD; VT V.NCSP; GĐ TT.GDQP&AN; các giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các trường thực tập và Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn TTSP K39). Các GV xuống trường MN, Tổ trưởng bộ môn; B. Dung thông báo đến Trưởng, phó Đoàn TT K39
 • 14h30: Họp xét TCXH, MGHP, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (PHQT; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P.HCTH, P. Tài vụ, CTCĐ, BT ĐTN, CT HSV; Lãnh đạo, TLTC các khoa và TT GDQP&AN). B. Nguyễn Hương
 • 15h00: Hội đồng tuyển sinh SĐH kiểm tra khu vực làm việc của Ban Đề thi.
* 17h45: Phát thanh.
* 19h30: Họp BCH Đoàn trường mở rộng (PH1).
THỨ SÁU
21-4
 
 • 9h00: Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 (theo Kế hoạch của BTC).
 • 14h00: Họp Ban Coi thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (PHQT; TP: HĐTS, Ban Coi thi, Ban Thanh tra).
 • 14h00: Hội thi “Làm đồ dùng dạy học ở tiểu học” (GĐ D.2.3; theo Kế hoạch của K.GDTH).
 • 15h00: Làm thủ tục dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (HTL).
 
THỨ BẢY
22-4
 • 7h00: Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (Viện NCSP).
 • 7h30: Họp Hội đồng thi tuyển sinh ngành GDMN tại Trung tâm GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh (xe đi 05h30).
 • 7h30: Phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh (22-23/4; theo Kế hoạch đã gửi tới các đơn vị)
 • 7h30: Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 2 (GĐ B, C, D và E; TP: theo Quyết định). B. Phan Hằng thông báo tới SV K39
 • 8h00: Hội thảo rà soát các văn bản Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và Chuẩn Hiệu trưởng phổ thông (HTL; TP: Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Cục NG&CBQLCSGD, BQL chương trình ETEP; Ngân hàng thế giới; các trường tham gia ETEP, các trường phổ thông, trường CĐSP, trường ĐHSP và cơ quan quản lý giáo dục địa phương; Trường ĐHSP Hà Nội 2: ĐU, BGH, Trưởng, Phó các khoa, Trưởng bộ môn và Bộ môn TLGD). B. Thu Hương, Nguyễn Hương, Thúy Hằng,; Ô. Thế Anh
 • 8h00: Đại hội liên chi đoàn K.GDTC nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
 •  8h00: Tổng VSMT theo chủ đề “Sạch nhà - Sạch khu dân cư - Đẹp phố Xuân Hoà” (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực). B. Dung đôn đốc SV
 • 13h30: Đại hội liên chi đoàn K.GDTC nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (GĐ D.2.3).
* 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Ngữ văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
CHỦ NHẬT
23-4
    * 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Ngữ văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
* 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Lịch sử nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây